Jak zwiększyć zdolność kredytową?


ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA – JAK JĄ ZWIĘKSZYĆ?

Zdolność kredytowa wpływa nie tylko na to, czy uzyskamy kredyt, ale również jaka może być maksymalna jego kwota. W związku z tym, zanim bank zdecyduje się udzielić nam kredyt, najpierw obliczy naszą zdolność kredytową. Im jest ona mniejsza, tym mniejsze szanse na otrzymanie kredytu. W poniższym artykule podpowiemy co zrobić aby zwiększyć zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami przez kredytobiorcę w terminach, które zostały określone w umowie z bankiem.

Badanie zdolności kredytowej polega na sprawdzeniu czy przy naszych obecnych dochodach, będziemy w stanie pokryć wszystkie nasze codzienne wydatki wraz ze spłatą kredytu z odsetkami.

 

Spis treści

Czynniki wpływające na zdolność kredytową.

Na zdolność kredytową ma wpływ wiele czynników.  Zalicza się do nich:

 1. Dochód- im wyższy miesięczny dochód, tym większa szansa na kredyt i jego wysokość,
 2. Rodzaj zatrudnienia- dla banku najatrakcyjniejszą grupą klientów są osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. Osoby z umową zlecenie czy umową o dzieło, bądź prowadzący własną działalność gospodarczą, ze względu na możliwą nieregularność wpływów, są traktowane przez banki w bardziej restrykcyjny sposób.
 3. Stan cywilny- banki chętniej przyznają kredyty małżeństwom niż singlom, gdyż wówczas zmniejszają się koszty utrzymania gospodarstwa domowego,
 4. Historia kredytowa- czyli regularność spłat ewentualnych, poprzednich kredytów,
 5. Koszty utrzymania gospodarstwa domowego- przy nieproporcjonalnie niskich dochodach w porównaniu do kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, szansa na kredyt drastycznie maleje.
 6. Obecne zobowiązana- czy posiadamy obecnie jakieś zobowiązania typu inne kredyty, płatności ratalne, karty kredytowe, które mogą wpłynąć na regularne spłacanie zaciągniętego kredytu.

 

Jak zwiększyć  zdolność kredytową?

Przed złożeniem wniosku do banku warto samodzielnie zadbać o własną wiarygodność kredytową. Istnieje bowiem wiele skutecznych metod, które pozwalają zwiększyć naszą zdolność kredytową.

Poniżej przedstawiamy praktyczne porady co zrobić, aby w oczach banku stać się wiarygodnym i rzetelnym płatnikiem.

 

 

 1. Zadbaj o swoją historię kredytową

Osoba bez historii kredytowej jest dla banku kredytobiorcą o podwyższonym ryzyku. Z jednej strony brak obecnych zobowiązań wpływa korzystnie na zdolność kredytową, jednak brak historii kredytowej powoduje to, iż bank nie może sprawdzić czy raty kredytu były spłacane regularnie i terminowo. W związku z tym należy zadbać o swój scoring w Biurze Informacji Kredytowej ( BIK). BIK jest instytucją, gromadzącą dane o wszystkich zaciągniętych przez Ciebie kredytach w ciągu ostatnich 5 lat. Możemy w łatwy sposób wpłynąć na pozytywną historię kredytową, dokonując zakupy na raty np. pralki czy telewizora. Informacja o terminowym spłacaniu zobowiązania pojawi się w Biurze Informacji Kredytowej, a bank chętniej przyzna nam kredyt.

 1. Zlikwiduj kartę kredytową

Jednym ze sposobów podniesienia zdolności kredytowej jest zlikwidowanie karty kredytowej, nawet jeżeli z niej nie korzystasz. Bank bowiem ma prawo uznać, że jeśli posiadasz łatwą możliwość do zrobienia limitu na koncie to możesz z niej kiedyś skorzystać. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej banki mogą dodać wartość dostępnego limitu do miesięcznych zobowiązań, obniżając tym samym wartość maksymalnej kwoty kredytu, który byś dostał. W związku z tym najlepiej zrezygnować z karty kredytowej i zablokować możliwość zaciągnięcia debetu na koncie.

 1. Wybierz raty równe(stałe) zamiast malejących

Zdecyduj się na raty stałe, które nie będą na początku obciążały tak budżetu domowego jak raty malejące. Bank bowiem ocenia naszą zdolność kredytową od pierwszej, najwyższej raty, która jest o ok. 20-25% wyższa od raty stałej.

 1. Wydłuż okres spłacania kredytu

Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego banki do analizy naszej zdolności kredytowej przyjmują ratę dla kredytu spłacanego przez 25 lat. Krótszy okres niż owe 25 lat będzie skutkował wyższą ratą kapitałowo-odsetkową i bardziej rygorystyczną oceną banku naszej zdolności kredytowej.

 1. Postaraj się o wkład własny( przy kredytach hipotecznych)

Jeżeli posiadamy wkład własny ( przynajmniej 10%) to uzyskany kredyt będzie niżej  oprocentowany, tańszy i będzie wymagał mniejszej zdolności kredytowej.

 1. Spłać obecne zobowiązania

Banki chętniej dają kredyty osobom, które na dzień składania wniosków o kredyt nie mają innych zobowiązań finansowych. Dlatego przed złożeniem zapytania o kredyt postaraj się uregulować wszystkie dotychczasowe kredyty, zaległe raty czy pozostałe zaległości.

 1. Zmniejsz koszty utrzymania gospodarstwa domowego

Należą do nich między innymi koszty utrzymania samochodu, wynajmu nieruchomości, opłaty za media, czynsz czy wydatki na żywność. Przy zmniejszeniu owych kosztów, związanych z codziennymi wydatkami, zwiększymy naszą zdolność kredytową.

 1. Nie składaj zapytań o kredyt do wielu banków

Duża ilość wniosków o kredyt może obniżyć nasz scoring punktowy w Biurze Informacji Kredytowej, co wpłynie na ocenę naszej zdolności kredytowej. Najlepiej więc złożyć zapytania nie więcej niż  do trzech różnych banków.

 1. Znajdź współkredytobiorcę

Najlepiej osobę o wyższych dochodach, która nie posiada nieuregulowanych zobowiązań finansowych. Należy również pamiętać o tym, że banki ustalają często maksymalny limit wieku kredytobiorcy, który przy spłacie ostatniej raty powinien wynosić około 70-75 lat.

 1. Zadbaj o swój stan cywilny 

Małżeństwa są traktowane jako jedno gospodarstwo domowe co wiąże się z niższymi kosztami utrzymania. Dodatkowo, jeżeli obydwoje małżonkowie pracują i zarabiają pieniądze to ich zdolność kredytowa jest wyższa.

Kredyt to zobowiązanie na wiele lat i ważne aby został on dobrany w taki  sposób,  aby jego raty były możliwe do spłaty przez kredytobiorcę. Pamiętaj, że jedynie dobry doradca kredytowy jest w stanie porównać ofertę wielu banków i dobrać odpowiedni dla Ciebie warunki spłaty kredytu. W wielu kwestiach może on wynegocjować atrakcyjniejsze warunki, chociażby poprzez obniżenie oprocentowania lub marży kredytowej, dlatego nie warto poprzestać na ofercie jednego banku, a skorzystać z pomocy doradcy  kredytowego, mającego dostęp do oferty wielu różnych banków.